Haber & Etkinlikler

Tarihi Ağaçlara 3 Boyutlu Ultrason

Tarihi Ağaçlara 3 Boyutlu Ultrason

Çeşitli nedenlerle zaman içinde yaşlı ağaçların gövdelerinde ortaya çıkan kovuk ve çürüklükler, bu ağaçların dirençlerini azaltarak fırtınalı havalarda devrilmelerine neden olmaktadır. Bunlara ek olarak hiçbir sağlık sorunu olmamasına karşın, bazı ağaçların zaman içinde ulaştıkları gövde ve özellikle tepe yapısı, şiddetli rüzgarlarda ağacın bu ağırlığı taşıyamayıp devrilmesine de neden olmaktadır. Can ve mal güvenliği açısından sakıncalı olan bu durumun önceden görülerek gerekli önlemleri alabilmek için bu ağaçlarda sağlam odun kısmının ve fiziksel boyutlarının tüm özellikleri saptanarak dikili ağacın devrilme riskinin ortaya konması gerekir. Projemizde bu işlem “Akustik Tomografi” yardımıyla gerçekleştirilmiştir.

Akustik tomografi, dikili bir ağacı kesmeden ses dalgalarının ağaç gövdesinin sağlam ve çürük kısımlarındaki yayılma hızı farklılığına dayanarak gövde içindeki kovuk ve çürüklüklerin belirlenmesi işlemidir. Ses yayılma hızı, gövde çapının iki ucu arasında odunun sağlam kısımlarında hızlı, çürük ve kovuk kısımlarında daha yavaş ilerler. Gövde çevresi üzerinde farklı yerlerde oluşturulan çift noktalar arasında ölçülen yayılış hızlarının bilgisayar ortamına taşınarak özel bir program ile önce her kesit için 2 ve 3 boyutlu, sonra da farklı kesitler yardımıyla ve 3 boyutlu grafikler haline dönüştürülmesidir.

Devrilme Riskinin Belirlenmesi :

Grafikler, dıştan sağlam görünen bir gövdenin iç kısmındaki olası çürüklük ve kovuklukların kolayca tespit edildiğini göstermektedir. Bu çalışmadaki ana amaçlardan bir ise ağaçların devrilme risklerinin hesaplanmasıdır. Bu amaçla tomografi bilgilerine ek olarak, ağacın türü, tepe şekli ve büyüklüğü, gövde eğikliği ile ağacın bulunduğu konumda maruz kaldığı rüzgar hızı vb. bilgilerin toplanıp modelde değerlendirilmesi ile devrilme riski hesaplanmaktadır.

Devrilme riskini belirleyebilmek amacıyla kullanılan program (Arborsonic 3D) için gerekli bilgilerin toplanması iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşama ağaç ile ilgili bilgilerin (tür, çap, boy, tepe yüzey alanı, sağlık durumu, görsel özellikleri vb..) tespit edildiği dönemdir. İkinci aşama ise akustik tomografi yöntemi ile ağacın zeminden itibaren en az iki yerinden (30 cm- 130 cm ve gerekirse 200 cm) alınan tomografi sonuçlarıdır. Ağaçların devrilme risk sınıfı, her iki arazi çalışmasında da elde edilen bilgilerin programa girilmesi sonucu belirlenmiştir.

Haber Tarihi: 09.08.2019

BELEDİYE BAŞKANIMIZ
DAİRE BAŞKANIMIZ
MÜDÜRÜMÜZ
BU AY YAPILACAKLAR
Pergola, bahçe kapısı kemerleri ve benzeri yerlere sardıran sarmaşıkları, ihtiyaç oranında budamak, gelişme yönlerini ve durumlarını gereğine göre kontrol altına almak mümkündür.
Sulama için akşam saatlerini tercih edin.
Yeşil ağaççıkların, çalımsıların ve çit bitkilerinin budamalarına bu ayın ikinci yarısında başlanır. Bu bitkilerin her tarafının ışıktan yararlanabilmesi için yukarıdan aşağıya doğru genişleyen budama yapılmalıdır.
Ağustos ayında yazlık çiçekler, balkon, teras ve saksılarda bulunan çiçekler dışında gübreleme işlemi sona ermiştir.
Çimlerin sararmış bölümlerini bu ay ellemeyin: Sıcak kavurup filizlenmeyi yok eder. Bunun için Eylül veya Ekim aylarını bekleyin.
Çimler hergün sulanıp haftada birkez kesilir: Ay boyunca iki kez sarı lekelerin oluşmalarına karşı özel maddeler kullanılarak mikroptan arındırılmalıdır.
Ayın 10-15 ine doğru yeni güllerin dinlenmeye alınmasına, yani yaz budamasının yapılıp, aynı zamanda sulamanın bir süre için kesilmesine başlanır.Böylece, gül fidanlarının normal gelişmeleri durdurulur ve dinlenme boyunca bitkiler, sonraki çiçek verme dönemi için besin ve güç biriktirirler.
Bu ay içerisinde Eylülde çim ekilecek alanların toprak hazırlığı yapılır. Sulama, biçim, yabani ot ayıklama,ilaçlama vb. işlemlere devam edilir.
Ağustos sonu ile Eylül başı arası durgun gözaşısı zamanıdır.
Çim alanlarınızda gübreleme, periyodik ilaçlama ve haftalık kontroller daima önemlidir.
Asalaklar bulunup bulunmadığını, toprak yüzeyinin kireç bağlayıp bağlamadığı sürekli izlenmelidir. Soğanlı bitkilerin, otsu bitkilerin ve ağaçların dipleri özenle temizlenmeli, diş aralıkları dar küçük bir el tırmığı kullanarak çürük toprağı kaplayan kireç tabakası sık sık alınmalıdır.